Sözlükte "postmodernizm" ne demek?

1. Modern kuram ve biçemlerin egemenliğinin tartışılmasına dayanan bir hareket.

Postmodernizm kelimesinin ingilizcesi

socijalna integracija