postmodernizm
Büyüt
Helmut Jahn:Sony Center'ın Kubbesi 

Sözlükte "postmodernizm" ne demek?

1. Modern kuram ve biçemlerin egemenliğinin tartışılmasına dayanan bir hareket.

Postmodernizm kelimesinin ingilizcesi

socijalna integracija